Skip to Content

Renofix 5 СТАНДАРД – ГРАДЕЖЕН ЛЕПАК • ЦЕМЕНТЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се употребува за лепење плочки за изолација, како материјал за шпахтлување бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Renotherm 50 и како лепак за цементен малтер врз мазните бетонски површини, камени, керамички плочки и гранитни плочи. Една вреќа Renofix 5 СТАНДАРД со миксер се промешува со 7-7,5 литри чиста вода 2 минути. Да не се работи под температура од +5°С.
Технички лист
Renofix-5-Standard
READ MORE

Renofix 5 БЕО – ГРАЂАВЕНСКИ ЛЕПАК • ЦЕМЕНТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛОВАЊЕ

Употребљава се за лепљење плочица за изолацију као материјал за шпахтловање бетонских површина, као лепак за равнање термичког система Renotherm 50 и као лепак за цементни малтер за мазивне бетонске површине, камене, керамичке плочице и гранитне плоче. Једна већа Renofix 5 БЕО промеша се 2 минута миксером са 7-7,5 литара чисте воде. Не треба радити у температури испод +5°С.
Технички лист
ROFIX-5-Bardh
READ MORE