Perlit 

Перлит је генеретско име за алумо – силикатну супстанцу вулканског порекла.

Необрађени перлит садржи 2-5% кристализиране воде; након вађења руда перлита он се пече у пећи у температури од 1000°C. У овој температури он повећава масу и појачава се од 20–40 пута. Пара и пена воде дају му такве карактеристике које му омогућују повећање масе, порозну структуру и белу боју.
 

 

 

 

 

Карактеристике обрађеног перлита су: он је еколошки, не садржи хемикалије и незаменљив је у примени.

Ми га произодимо у 500 my, 1000 my, 1500 my и 2000 my.

 

Хемиска структура перлита је:
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K2O

70 – 75 %
10 – 15 %
0.5 – 3 %
1 – 1,5 %
0,4 – 0,8 %
3 – 4,5 %
3 – 4,5 %