1.RENOFIX 5, ЦЕМЕНТНИ ГРАЂЕВИНСКИ ЛЕПАК
Лепак за плоче

2.ПОЛИСТИРОЛ ПЛОЧА
Тешко запаљива и самогасећа

3.RENOFIX 5 БЕО, ЦЕМЕНТНИ ГРАЂЕВИНСКИ ЛЕПАК
За равнање и шпахтловање

4.RENOFIX G50, МРЕЖА ЗА АРМИРАЊЕ

Отпорна на алкале и еластична

5.RENOFIX 370 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm
RENOFIX 700 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm