Dispersive Primer Renova

Подлога намењена за импрегнацију спољашних и унутрашњих површина зидова пре наношења дисперзивне боје. Као подлога између површинама пре наношења на финалну (крајну) боју

Припрсма материјала: Пре употребе материјал разредити са воду у односу 1:3 или 1:5 (1 јединица материјал- 3 или 5 јединице воде ) зависно од упојности површине

Наношење: наношење вршити са ваљком или четком. Наноси се у једном слоју. Након сушења материјала(2-3 сата), површина је спремна за задње бојење

Потрошња: 0.2 л/м2 у зависности од структуре површине Складиштење: у суве просторије и на температури од +5°Ц до +35°Ц Рок употребе:18 месеци у оригиналној амбалажи.Чувати од смрзавања!