Skip to Content

Насеље Расадник – Скопље 2008

Списак употребљених материјала:

  • Renofix 5 standard
  • Renofix 15 бео
  • Renofix 10
  • Renofix 700

Насеље Расадник /Скопље

Извођач : SAM ENGINEERING Скопље -2008 год.

READ MORE

Насеље Расадник – Скопље 2009

Списак употребљених материјала:

  • Renofix 5 standard
  • Renofix 15 бео
  • Renofix 10
  • Renofix 700

Насеље Расадник 1 – Скопље

Извођач: SAM ENGINEERING Скопље – 2010 год.

READ MORE