SisiFarbe4SRB / MNE

Fasadna  Boja  SI-SI

Visokokvalitetna fasadna boja proizvodena sa mješanjem  Silikata – Silikona . Odlikuje se sa visokom pokrivenošću, vodoodbojnosti, paropropusnošću, elastičnost.

Sastav: izragđena je na bazi silikata, silikona i polimernih disperzija, titan dioksid, kalcium karbonata, silikatnih punioca i drugih dodatka.

Nanošenje: sa četkom, valjkom ili špricanje. Pri nanošenja temperatura okoline i ne treba da bude ispod +5% C i podloga mora biti potpuno suha. Boju treba razrediti sa 5-10 % vode i dobro promešati. Vreme sušenja 4-6 sati a potpuno suvo za 3 dana. Nanosi se na čistu i suvu podlogu.

Potrošnja: 0.20 kg/m2

Rok trajanja: 12 meseci u originalnoj ambalaži.

Ne sme smrznuti!