Skure-Tech S4

Употребљава се за мешање малтера са брзим поступком и наношење истог у зидне површине.

Техничке карактеристике:

1. Пренос количине до 22 л/мин

2. Пренос у даљини 40 м

3. Пренос у висини до 20 м

4. Прикључак у струју 400-50 V/Hz

5. Главни мотор за мешање 5,5 kw

6. Мотор за дотурање 0,55 kw

7. Пумпа за воду 0,33 kw – 230 V

8. Компресор 250 л/мин

9. Притисак воде мин. 2 бар

10. Притисак ваздуха макс. 5 бар

Димензије машине:

1. Максимална висина 151 cm

2. Ширина 73 cm

3. Дужина 112 cm

4. Товарна висина 90 cm

Упутство за коришћење PDF

Skuretech-S4 User Manual

[book id=’20’ /]