Производ не садржи канцерогене материје, није запаљва и није штетан за средину.