Израђују се од цинкованог лима по EU стандардима 101142/101143 DX51D. Дебљина лима износи 0,42 и 0,50 мм. Дужина лајсни је стандардна и износи 2,70 м и 2,80 м. По наруџби, дужине могу бити и од 1,80 м до 4,00 м. Употребљавају се за унутрашње и спољашне површине.
На основу хемиских и механичких испитивања, материјал од којег су урађене лајсне одговарају челику квалитета EN TC01 (ISO 630-80; DIN ST12; JUS C 0270), из групе конструкционих челика за општу употребу.