Skip to Content

Renofix 5

Употребљава се за лепљење плочица за изолацију као материјал за шпахтловање бетонских површина, као лепак за равнање термичког система Renotherm 50 и као лепак за цементни малтер за мазивне бетонске површине, камене, керамичке плочице и гранитне плоче. Једна већа Renofix 5 промеша се 2 минута миксером са 7-7,5 литара чисте воде. Не треба радити у температури испод +5°С.

ROFIX-5

READ MORE

Renofix 5 СТАНДАРД – ГРАДЕЖЕН ЛЕПАК • ЦЕМЕНТЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се употребува за лепење плочки за изолација, како материјал за шпахтлување бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Renotherm 50 и како лепак за цементен малтер врз мазните бетонски површини, камени, керамички плочки и гранитни плочи. Една вреќа Renofix 5 СТАНДАРД со миксер се промешува со 7-7,5 литри чиста вода 2 минути. Да не се работи под температура од +5°С.
Технички лист
Renofix-5-Standard
READ MORE

Renofix 5 БЕО – ГРАЂАВЕНСКИ ЛЕПАК • ЦЕМЕНТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛОВАЊЕ

Употребљава се за лепљење плочица за изолацију као материјал за шпахтловање бетонских површина, као лепак за равнање термичког система Renotherm 50 и као лепак за цементни малтер за мазивне бетонске површине, камене, керамичке плочице и гранитне плоче. Једна већа Renofix 5 БЕО промеша се 2 минута миксером са 7-7,5 литара чисте воде. Не треба радити у температури испод +5°С.
Технички лист
ROFIX-5-Bardh
READ MORE

Renofix 15 – ЛЕПИЛО ЗА КАМЕНЕ И КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ ЗА ЗИДНЕ И ПОДНЕ ПОВРШИНЕ

Лепило за камене и керамичке плочице за зидне и подне површине. Употребљава се за унутрашње и спољашне површине малтерисане са цементним малтером, кречним малтером, за бетонске површине, за зидове са гипс картон плочама. Основа треба да буде чиста, сува и носива. Промеша се максимум са 6,5 литара чисте воде. Материјал треба да буде без грудве. Чувати на сувом. Не треба радити у температури испод +5°С.
Технички лист
Renofix-15
READ MORE

Renofix 15 СТАНДАРД – ЛЕПИЛО ЗА КАМЕНЕ И КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ ЗА ЗИДНЕ И ПОДНЕ ПОВРШИНЕ

Лепило за камене и керамичке плочице за зидне и подне површине. Употребљава се за унутрашње и спољашне површине малтерисане са цементним малтером, кречним малтером, за бетонске површине, за зидове са гипс картон плочама. Основа треба да буде чиста, сува и носива. Промеша се максимум са 6,5 литара чисте воде. Материјал треба да буде без грудве. Чувати на сувом. Не треба радити у температури испод +5°С.
Технички лист
Renofix-15-Standard
READ MORE

Renofix 15 БЕО – ЛЕПИЛО ЗА КАМЕНЕ И КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ ЗА ЗИДНЕ И ПОДНЕ ПОВРШИНЕ

Лепило за камене и керамичке плочице за зидне и подне површине. Употребљава се за унутрашње и спољашне површине малтерисане са цементним малтером, кречним малтером, за бетонске површине, за зидове са гипс картон плочама. Основа треба да буде чиста, сува и носива. Промеша се максимум са 6,5 литара чисте воде. Материјал треба да буде без грудве. Чувати на сувом. Не треба радити у температури испод +5°С.
Технички лист
Renofix-15-Bardh
READ MORE

Renoflex СИВ ФЛЕКСИБИЛНО ТАНКОСЛОЈНО ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ

Лепило за камене и керамичке плочице за зидне и подне површине. Употребљава се за лепљење керамичких плочица над плочицама и за спољашне површине малтерисане са цементним малтером, кречним малтером, за бетонске површине, за зидове са гипс картон плочама и др. Промеша се максимум са 6,5 – 7 литара чисте воде. Не треба радити у температури испод +5°С. Чувати на сувом.. Рок трајања: 6 месеци. Придржавати се техничком упутству.
Технички лист
RENOFLEX
READ MORE

Renoflex БЕО ФЛЕКСИБИЛНО ТАНКОСЛОЈНО ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ

Лепило за камене и керамичке плочице за зидне и подне површине. Употребљава се за лепљење керамичких плочица над плочицама и за спољашне површине малтерисане са цементним малтером, кречним малтером, за бетонске површине, за зидове са гипс картон плочама и др. Промеша се максимум са 6,5 – 7 литара чисте воде. Не треба радити у температури испод +5°С. Чувати на сувом.. Рок трајања: 6 месеци. Придржавати се техничком упутству.
Технички лист
RENOFLEX
READ MORE

Ренофикс 50 бел – ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР & МАТЕРИАЛ ЗА ШПАХТЛУБАЊЕ

Се употребува за лепење на Стиропор , Тервол плочки за изолација и лепак за
лепење на мрежата,како лепило за Мермер,Гранит,Керамицки плочки, И како
материјал за шпахтлување за бетонски површини, како лепак за израмнување
на термичкиот систем Ренотерм W 50 и како лепак за цементен малтeр во
мазните бетонски површини. Една вреќа Рeнофикс 50 со 7-7,5 литри чиста вода
се промешува со миксер 2 мин. 10 мин. пред употребата се промешува повторно.
Кога се употребува како лепак, Рeнофикс 50 со целосна површина или во
појасна површина, со мистрија се поставува врз термичката плочка и се залепува
на ѕидната површина. По завршното израмнување се поставува мрежата.
Рeнофикс 50 Кога се употребува како лепак за плочки се повлекува со назабена
глетарица. Се употребува во текот на 2 часа. Да не се промешува со други
материјали. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под
температура од +5°Ц. Задолжително следетe го техничкото упатство!

READ MORE

Ренофикс 50 СИВ – ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР & МАТЕРИАЛ ЗА ШПАХТЛУБАЊЕ

Се употребува за лепење на Стиропор , Тервол плочки за изолација и лепак за
лепење на мрежата,како лепило за Мермер,Гранит,Керамицки плочки, И како
материјал за шпахтлување за бетонски површини, како лепак за израмнување
на термичкиот систем Ренотерм W 50 и како лепак за цементен малтeр во
мазните бетонски површини. Една вреќа Рeнофикс 50 со 7-7,5 литри чиста вода
се промешува со миксер 2 мин. 10 мин. пред употребата се промешува повторно.
Кога се употребува како лепак, Рeнофикс 50 со целосна површина или во
појасна површина, со мистрија се поставува врз термичката плочка и се залепува
на ѕидната површина. По завршното израмнување се поставува мрежата.
Рeнофикс 50 Кога се употребува како лепак за плочки се повлекува со назабена
глетарица. Се употребува во текот на 2 часа. Да не се промешува со други
материјали. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под
температура од +5°Ц. Задолжително следетe го техничкото упатство!

READ MORE