Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Политика за квалитет
РЕНОВА се определува, во целост да ја спроведува ПОЛИТИКАТА ЗА КВАЛИТЕТ , која е рамка за воспоставување и прегледување на дефинираните цели за квалитет, а чии основни принципи се:
Задоволувањето на барањата на купецот потполно и во целост е услов за минато, сегашно и идно успешно работење на РЕНОВА .
Стремежот кон светски квалитет го носат способни и стручни кадри за кои квалитетот е работа бр. 1 и се носители на нова култура на работата.
Обезбедувањето на квалитет е задача на секој работник
Квалитетот се планира и се обезбедува на сите нивоа и во сите функции и постојано се преиспитува, која одговара на крајната цел, задоволување на потребите на купецот како приоритет.
Со цел потрошувачите на производите Ренофикс да бидат посигурни, и ние како производител на овие производи,ги употребуваме најсовремените методи на контрола на финалниот производ кои мора да бидат усогласени со ЕН стандардите за градежништво.Ознаката ЦЕ е гаранција за контролиоран производ по строго дефинирани стандарди.
Превенцијата и елиминација на грешки е начин на работа на РЕНОВА кој овозможува на пазарот ,фабриката да настапува конкуренто постојано зголемувајќи го задоволството на купувачите , и поширокото општество.
РЕНОВА во иднина се обврзува да :
Постојано го унапредува своето работење,својот Систем за квалитет севкупно; управување со квалитетот,успешно претворајќи ги барањата на пазарот во препознатливи и ценети производи.
Континуирано го одржува и подобрува Системот за управување со квалитетот, со што ги исполнува барањата од стандардот ИСО 9001:2008, а воедно и ги задоволува барањата на купувачите.
Управувањето со квалитетот значи и успешно управување со сите сегменти на фабриката, подобрување на условите за работа, опремата и занењето на вработените,а посебно води грижа за заштита на животната средина.
15.01.2011 Управител

Renova-ISO-Certifikat-2015

RENOVA CERTIFICATES
CE.pdf CE2 CSR award

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.