Suva rrëshirë sintetike – për Jasht dhe Brenda
Material i gadshëm dekorativ për jashtë dhe brenda në granulacione, struktura dhe ngjyra të ndryshme. I qëndrueshëm ndaj zjarit, avull-lëshues dhe elastik, struktural. Për fasada me termoizolim dhe sipërfaqe të lyera me llaç/gëlqere – çimento.