RENOFIX 01

Për lidhjen e llaçeve të gjipsit mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni. Pas 24 orë nga vendosja e Renofix -1 vendosen edhe llaçet e gjipsit.

Për ndërmjetësimin e llaçeve në bazë të gipsit – çimentos në sipërfaqe të lëmuara të    betonit. 20 kg material duhet përzier me ½  litër ujë të pastër, pastaj mund të lyhet

sipërfaqja me betonkontakt. Pas 24 orëve mund të suvatohet sipërfaqja e lyer. Mos të punohet nën temperaturë +5° C.