Përdoret për fasade dhe si llaç për cokla: për mure të brendshme dhe tavane, në hapsira të lagëta dhe të ftohëta, për puseta dhe mure betoni. Për suvatim dore 1 thes Renofix 20 përzihet me 9 litra ujë: me makinë për llaç Skure-tech S-4 stërpiken muret. Sipërfaqja e murit medoemos duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Në sipërfaqet e lëmueshme betoni detyrimisht përdoret ngjitës ndërtimor Renofix 5 si material lidhës. Trashësia minimale është 10 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni teknik

RENOFIX-20 Lista e sigurisë

RENOFIX-20 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-20 Udhëzim teknik