Renofix 740 është material bashkëkohor mineral ndërtimor me cilësi të larta për një jetesë komode dhe të shëndoshë. Fasadë minerale strukturale mbuluese për jashtë dhe brënda. Përbërje: gëlqere e hidratuar, çimento e bardhë dhe rërë e bardhë mermeri. Renofix 740 përzihet me 7-8 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Pas kohëzgjatjes prej 10 minuta, materiali edhe njëherë përzihet. Llaçet e këtilla me ngjyrë në mënyrë plotësuese duhet të lyhen me Renosil ngjyra. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C. Ti përmbaheni udhëzimit teknik.
Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-740 Lista e sigurisë

RENOFIX-740 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-740 Udhëzim teknik