Shtresë e lehtë mbi bazë gjipsi për tavane dhe mure të brendshme betoni. Një thes Renofix 220 derdhet në 10-11 litra ujë dhe përzihet me mikser. Për suvatim makinerik stërpiket me Skure-Tech S-4 dhe tërhiqet me rrafshues dhe gletohet. Trashësia e llaçit është 8-10 mm. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë.

Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-220 Lista e sigurisë

RENOFIX-220 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-220 Udhëzim teknik