Këto janë të ashtuquajturit prodhime për përdorim special. Më shpesh prodhohen në kombinim peliqe me ndonjë material tjetër.
Kemi asortiman të gjërë të këtyre prodhimeve:

  • Pallto për nevoja të ndryshme ( teknike mbrojtëse, mbrojtëse për shofera, mbrojtëse për rroje në kombinim peliqe me moltopren ose pano cerade),
  • Jeleka mbrojtës me dhe pa dorëza,
  • Kapuça mbrojtës, dorëza për nevoja të ndryshme ( për traktor, të gjata të shkurta),
  • Tesha mbrojtëse; klasike për punë, prej farmerke etj.,
  • Futa mbrojtëse prej keperi dhe panoje cerade.

htz

7

4

5

6

7