Skip to Content

Renofix 100 – LLAÇ I BRENDSHËM PËR SUVATIMIN DHE GLETIMIN E MUREVE

Përdoret si glet llaç themelor dhe glet masë për hapsira të brendshme. Nuk është për sipërfaqe të lagëta. Një thes Renofix 100 përzihet me 10-11 litra ujë. Për suvatim makinerik stërpiket me pompë suvatimi Skure-Tech S-4 dhe me rrafshues alumini rrafshohet sipërfaqja. Trashësia minimale është 10 mm për muret dhe 7 mm për tavanet. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C.

Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-100 Lista e sigurisë

RENOFIX-100 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-100 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 220 – LLAÇ I LEHTË PËR PËRPUNIMIN E MUREVE TË BRENDSHME ME PERLIT

Shtresë e lehtë mbi bazë gjipsi për tavane dhe mure të brendshme betoni. Një thes Renofix 220 derdhet në 10-11 litra ujë dhe përzihet me mikser. Për suvatim makinerik stërpiket me Skure-Tech S-4 dhe tërhiqet me rrafshues dhe gletohet. Trashësia e llaçit është 8-10 mm. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë.

Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-220 Lista e sigurisë

RENOFIX-220 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-220 Udhëzim teknik

READ MORE