Dispersive Primer Renova

Për impregnimin e murreve të mbrendshme dhe të jashtme para aplikimit të bojës dispersive. Si astar mes sipërfaqeve para lyerjes së bojës finale.

Përgatitja e materialit: Para aplikimit tretet me ujë në raport 1 : 3 deri 1:5 (1 njësi material – 3 ose 5 njësi ujë) mvarësisht nga thithshmëria e sipërfaqes.

Aplikimi: Aplikimi bëhet me ndihmën e brushës ose rulit, në një shtresë.Pas tharjes (2-3 orë) sipërfaqja është e përgatitur për lyerje përfundimtare.

Harxhimi: 0. 2 L/m2 – mvarësisht nga sipërfaqja e murit dhe struktura e sipërfaqes Deponimi :Në hapësira të thata në temp, nga +5°C deri +35°C.

Afati i përdorimit: 18 muaj në amballazhimin origjinal. Të ruhet nga ngricat!