Skip to Content

Renofix 5 I BARDHË – NGJITËS NDËRTIMOR – ÇIMENTO MATERIAL PËR SHPAHTLIM

Përdoret për ngjitjen e pllakave për izolim, si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renotherm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 I BARDHË me mikser përzihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Dokumentacioni Teknik

ROFIX-5-Bardh Lista e sigurisë

ROFIX-5-Bardh Deklaratë për vetitë

ROFIX-5-Bardh Udhëzim teknik

READ MORE

LESH MINERAL (GURI)

1.RENOFIX 5
Ngjitës pllakash

2.PLLAKA E LESHIT (GURIT)
Nuk digjet

3.RENOFIX 41, NGJITËS PËR RRJETËN
Dhe rrafshim, (përmirësim)

4.RENOFIX G40, RRJETA ARMUESE
Elastike

5.RENOFIX 5 I BARDHË
Themelor për llaç mineral

6.RENOFIX 370 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm
RENOFIX 700 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

READ MORE