Esterih i thatë mbi bazë çimento me rërë gëlqere me granulacion prej 0-3 mm. Përmirëson kualitetin e punës së juaj. Është prodhuar me teknologji moderne dhe me të fitohet sipërfaqe elastike betoni. Për punë dorë një thes Renofix 970 përzihet me 4 litra ujë. Përzihet me dorë apo me makinë për përzierjen e çimentos. Renofix 970 përdoret në një afat prej 1 orë. Pastaj detyrimisht rrafshohet ose gletohet. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumetacioni Teknik

RENOFIX-970 Lista e sigurisë

RENOFIX-970 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-970 Udhëzim teknik