Skip to Content

Perlit

Perlit  

 

Perlit është emër gjenerik për një substancë alumo-silikate me origjinë vullkanike.

Perliti i papërpunuar përmban 2–5% ujë të kristalizuar, pas nxjerjes së xeheve të perlitit ai piqet ne temperatura rreth 1000°C. Në këtë temperaturë të lartë vjen deri te zgjerimi dhe forcimi i perlitit prej 20–40 herë. Avulli dhe fluskat e ujit i japin karakteristikën zgjeruese perlitit, struktur poroze, dendësi të vogël dhe ngjyrë të bardhë.

 

 

 

 

 

Karakteristikat e perlitit të përpunuar janë: është ekologjik, nuk përmban kemikalie, është natyral dhe është i pazavendësueshëm në aplikim.

Ne e prodhojmë në 500 my, 1000 my, 1500 my dhe 2000 my.

Struktura kimike e perlitit është:
SiO₂
Al₂O₃
Fe₂O₃
CaO
MgO
Na₂O
K₂O
70 – 75 %
10 – 15 %
0.5 – 3 %
1 – 1,5 %
0,4 – 0,8 %
3 – 4,5 %
3 – 4,5 %

READ MORE

Kuarc

Kuarc

Kuarc

Kuarci është pjesë shumë e rëndësishme e jetës sonë, kurse në rrethinën tonë mund ta gjejmë kudo. Shumë objekte tona si ndërtesat ashtu edhe shtëpitë edhe urat janë të pamundshme pa kuarc. Kuarci gjendet në shumë prodhime industriale si dhe prodhime të cilët përdoren në jetën e përditëshme shpesh edhe në prodhime për të cilat më pak mund të paramendojmë.

Kuarci është i rëndësishëm në shumë sfera të jetës së njerëzve si në të kaluarën ashtu edhe në të ardhmen. Kuarci është lëndë shum e rëndësishme dhe mund ta gjejmë si lëndë e veçantë, si pjesë e shumë prodhimeve minerale, mund ta gjejmë në barna, në gomat automobilistike, ngjyra, materiale sintetike etj.

Kuarci përdoret në industrin e metalurgjisë, farmaceutike, në mjeksi dhe në industrin e prodhimeve ushqimore.
Ne e prodhojmë në grimca të ndryshme edhe ate: 10 my, 20 my, 40 my, 72 my, 150 my, 200 my, 500 my, 1000 my, 2200 my dhe 3000 my.

READ MORE