SisiFarbe4Bojë për Fasadë e kualtetit të lartë e përpunuar në bazë të përzierjes të Silikat & Silikon Karakterizohet me aftësi të lartë mbuluese , rezistente ndaj lagështisë difuzive dhe elastike.

Përbërja : e prodhuar me bazë Silikat , rëshirë Silikoni dhe polimer disperziv , dioksid titani,karbont kalcium mbushës silikat dhe përbërëseve tjerë.

Aplikimi: Aplikohet me brushë (furçë ) ose me spërkatje.Gjatë aplikimit temperaturë e ambientit nuk duhet të jetë nën +5 º C. Të hollohet me 5-10 % ujë dhe të përzihet mire.Koha e tharjes mvaret nga kushtet atmosferike mesatarisht 4 – 6 orë,ndërsa plotësisht e thatë pas 3 ditëve.Aplikohet mbi shtresë të pastër dhe të thatë.

Harxhimi: 0.20 kg / m²

Qëndrueshmëria : 12 muaj në ambalazh original ,të ruhet nga ngricat