Skure-Tech S4

Shërben për përzierjen e llaçit në mënyrë të shpejt, lehtë dhe saktë, si dhe bartjen dhe vendosjen e të njejtit në mure.

Karakteristika teknike:

1. Bartja e sasisë 22 l/min

2. Bartja në largësi 40 m

3. Bartja në lartësi 20 m

4. Kyqje në energji elektrike 400/50 V/Hz

5. Motor kryesor për përzierje 5,5 kw

6. Motor për shtim 0,55 kw

7. Pompë për ujë 0,33 kw – 230 V

8. Kompresor 250 l/min

9. Shtypja e ujit min. 2 bar

10. Shtypja e ajrit max. 5 bar

Dimensione të makinës:

1. Lartësia maksimale 151 cm

2. Gjerësia 73 cm

3. Gjatësia 112 cm

4. Lartësia ngarkuese 90 cm

Udhëzime për përdorim PDF

Skuretech-S4 User Manual

[book id=’20’ /]