Skip to Content

Renofix HIDROIZOLANT 2K

 Hidroizolim 2 – komponent fleksibël bazuar në çimento dhe polimere është në përputhje me kërkesat e MKS EN 14891. Për bodrume, tarraca, ballkone, banjo dhe pishina. E përshtatshme për nënshtresa betoni dhe tulla, si dhe linjat e çimentos dhe llaçe. E përshtatshme për lidhjen e plasaritjeve të imëta. Renofix Hidroizolant 2K zbatohet plotësisht në dy shtresa të lagështa me trashësi prej 1-2 mm në siperfaqe te pergaditrura paraprakisht mirë pastaj mundet të kalohet me Rul, brushë ose sprucim.

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Lista e Sigurisë – Komponenti A

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Lista e Sigurisë – Komponenti B

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Deklaratë për vetitë

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Udhëzim Teknik

READ MORE

Renofix 10 – LLAÇ PËR PËRPUNIMIN E PLOTË TË SIPËRFAQEVE TË JASHTME DHE TË BRENDSHME

Llaç themelor për përpunim themelor të fasadave, mureve të brendshme dhe tavaneve, si dhe për hapësirat me lagështi (kuzhina, banjo, bodrume, etj.).Kur përgatitet me dorë, një thes me material zbrazet në 6.5-7.5 litra ujë të pastër dhe përzihet me mikser dore për 2 minuta. Nëse përgatitet me makinë, llaçi përgatitet me makinën Skure-Tech S4. Më pas spërkatet bazamenti. Bazamenti duhet të jetë i thatë, i pastruar nga pluhuri, mbeturinat dhe vajrat.Nëse bazamenti ka fuga të hapura apo çarje, të njejtat paraprakisht duhet të mbyllen (armohen) me Renofix 5 ngjitës ndërtimi dhe rrjetë armuese. Ruani në një vend të thatë (nëse është e mundur në paletë druri). Afati i deponimit: 6 muaj sipas Rregullores 1907/2006/EU, Shtojca XVII në 20°C, 65% l. r. e ajrit.

Dokumentacioni teknik

RENOFIX-10 Lista e sigurisë

RENOFIX-10 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-10 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 10 I BARDHË – LLAÇ PËR PËRPUNIMIN E PLOTË TË SIPËRFAQEVE TË JASHTME DHE TË BRENDSHME

Përdoret për fasade, për mure të jashtme dhe të brendshme si dhe për pjesët e lagëta të murit. Për suvatim me dorë 1 thes Renofix 10 përzihet 2 minuta me mikser me 6,5-7 litra ujë dhe tërhiqet me gletvegël. Me makinë suvatimi Skure-Tech S-4 stërpiken muret. Sipërfaqja e murit duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Mbi sipërfaqet e lëmueshme betoni detyrimisht përdoret ngjitës ndërtimor Renofix 5 si llaç lidhës. Trashësia minimale është 10 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

RENOFIX-10

READ MORE

Renofix 60 – LLAÇ UNIVERZAL PËR PËRPUNIM KOMPLET TË VRAZHDË

Përdoret për fasadë, mure të brendshme dhe në hapsira të lagëta. Për punë dore një thes Renofix 60 përzihet me mikser 2 minuta me 8-9 litra ujë të pastër. Sipërfaqja e murit medoemos duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Trashësia minimale e shtresës është 15 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni teknik

Renofix 60 Lista e sigurisë

Renofix 60 Deklaratë për vetitë

Renofix 60 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 20 – LLAÇ THEMELOR ÇIMENTO UJËREZISTENT PËR MURE TË LAGËTA

Përdoret për fasade dhe si llaç për cokla: për mure të brendshme dhe tavane, në hapsira të lagëta dhe të ftohëta, për puseta dhe mure betoni. Për suvatim dore 1 thes Renofix 20 përzihet me 9 litra ujë: me makinë për llaç Skure-tech S-4 stërpiken muret. Sipërfaqja e murit medoemos duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Në sipërfaqet e lëmueshme betoni detyrimisht përdoret ngjitës ndërtimor Renofix 5 si material lidhës. Trashësia minimale është 10 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni teknik

RENOFIX-20 Lista e sigurisë

RENOFIX-20 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-20 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 90 – LLAÇ PËR PËRPUNIM KOMPLET DHE FILÇIMIN E SIPËRFAQEVE TË BRENDSHME

Përdoret si llaç themelor i filçuar për brenda. Nuk është për sipërfaqe të lagëta. Për suvatim dore një thes Renofix 90 përzihet me 9-10 litra ujë të pastër rreth 2 minuta, dhe vendoset me glet-veglën. Për suvatim makinerik stërpiket me Skure-Tech S-4 dhe me rrafshues alumini bëhet rrafshimi. Trashësia minimale është 10 mm për muret dhe 7 mm për tavanet. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-90 Lista e sigurisë

RENOFIX-90 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-90 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 70 – SHPRIC LLAÇ PËR BAZA TË SHKRIRA TË VRAZHDA BETONI DHE PËR TULLA ME VRIMA

Përdoret si shpric-llaç (stërpikës) për të gjitha llojet e mureve. S’duhet të përdoret mbi baza të buta (gaz-çimento dhe tulla me vrima). Për punë dorë një thes Renofix 70 përzihet me rreth 9 litra ujë dhe vendoset me mistri. Stërpiket me makinë stërpikëse. Me Renofix 70 mbulohet sipërfaqja së paku 70%. Sipërfaqja e murit patjetër duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 3 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni teknik

RENOFIX-70-AL.pdf Lista e sigurisë

RENOFIX-70-AL.pdf Deklaratë për vetitë

RENOFIX-70-AL.pdf Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 100 – LLAÇ I BRENDSHËM PËR SUVATIMIN DHE GLETIMIN E MUREVE

Përdoret si glet llaç themelor dhe glet masë për hapsira të brendshme. Nuk është për sipërfaqe të lagëta. Një thes Renofix 100 përzihet me 10-11 litra ujë. Për suvatim makinerik stërpiket me pompë suvatimi Skure-Tech S-4 dhe me rrafshues alumini rrafshohet sipërfaqja. Trashësia minimale është 10 mm për muret dhe 7 mm për tavanet. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C.

Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-100 Lista e sigurisë

RENOFIX-100 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-100 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 75 – LLAÇ PËR MURATIM GËLQERE-ÇIMENTO

Me këtë llaç ju e kurseni kohën e dërgimit të rërës, çimentos dhe gëlqeres. Llaç gëlqere-çimento 0-3 mm. Grup llaçi II. Përzihet vetëm me ujë. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Aplikohet për suvatim dhe muratim dore; rekomandohet, para se gjithash, për punime gjatë rinovimit. Një thes Renofix 75 përzihet me 10 litra ujë. Pasi do të kalojnë 2 minuta mund të përdoret. Sipërfaqja e murit patjetër duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Qëndrueshmëria: 3 muaj. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni teknik

RENOFIX-75 Lista e sigurisë

RENOFIX-75 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-75 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 12 GRI – MATERIAL PËR PËRPUNIM TË BUKUR

Llaç i pastër ekologjik për përpunim të bukur të mureve dhe tavaneve me kualitet të lartë. Përdoret për sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme. Sipërfaqja duhet të jetë e pastër dhe e thatë. Përzihet me 5,5-6 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet në temperaturë nën +5°C. Qëndrueshmëria: 6 muaj. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni Teknik

ROFIX-12 Lista e Sigurisë

ROFIX-12 Deklaratë për vetitë

ROFIX-12 Udhëzim Teknik

READ MORE

Renofix 12 I BARDHË – MATERIAL PËR PËRPUNIM TË BUKUR I BARDHË

Llaç i pastër ekologjik për përpunim të bukur të mureve dhe tavaneve me kualitet të lartë. Përdoret për sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme. Sipërfaqja duhet të jetë e pastër dhe e thatë. Përzihet me 5,5-6 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet në temperaturë nën +5°C. Qëndrueshmëria: 6 muaj. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni Teknik

ROFIX-12-Bardh Lista e Sigurisë

ROFIX-12-Bardh Deklaratë për vetitë

ROFIX-12-Bardh Udhëzim Teknik

READ MORE

Renofix 970 – ESTRIH ÇIMENTO

Esterih i thatë mbi bazë çimento me rërë gëlqere me granulacion prej 0-3 mm. Përmirëson kualitetin e punës së juaj. Është prodhuar me teknologji moderne dhe me të fitohet sipërfaqe elastike betoni. Për punë dorë një thes Renofix 970 përzihet me 4 litra ujë. Përzihet me dorë apo me makinë për përzierjen e çimentos. Renofix 970 përdoret në një afat prej 1 orë. Pastaj detyrimisht rrafshohet ose gletohet. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumetacioni Teknik

RENOFIX-970 Lista e sigurisë

RENOFIX-970 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-970 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 5 – NGJITËS NDËRTIMI MATERIAL ME ÇIMENTO PËR SHPAHTLIM

Përdoret për ngjitjen e pllakave për iyolim , si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renoterm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 me mikser përyihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër, S’duhet të punohet nën temperature prej +5C

Dokumentacioni Teknik

ROFIX-5 Lista e sigurisë

ROFIX-5 Deklaratë për vetitë

ROFIX-5 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 5 STANDARD – NGJITËS NDËRTIMOR – ÇIMENTO MATERIAL PËR SHPAHTLIM

Përdoret për ngjitjen e pllakave për izolim, si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renotherm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 STANDARD me mikser përzihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Dokumentacioni Teknik

Renofix-5-Standard Lista e sigurisë

Renofix-5-Standard Deklaratë për vetitë

Renofix-5-Standard Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 5 I BARDHË – NGJITËS NDËRTIMOR – ÇIMENTO MATERIAL PËR SHPAHTLIM

Përdoret për ngjitjen e pllakave për izolim, si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renotherm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 I BARDHË me mikser përzihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Dokumentacioni Teknik

ROFIX-5-Bardh Lista e sigurisë

ROFIX-5-Bardh Deklaratë për vetitë

ROFIX-5-Bardh Udhëzim teknik

READ MORE