Prodhimi nuk përmban materiale kanceroze dhe nuk digjet dhe gjithashtu nuk është i dëmshëm për ambientin.