Skip to Content

Renofix 200 I BARDHË – MASË PËR GLETIMIN E SIPËRFAQEVE TË BRENDSHME PARAPRAKISHT TË SUVATUARA

Masë për gletimin e mureve të suvatuara me llaç, si dhe pllaka gjips-kartoni. Një thes Renofix 200 përzihet me 12-13 litra ujë dhe përzihet. Vendosja zgjatë 40-50 minuta. Trashësia e llaçit është 1-5 mm. Muri i suvatuar me Renofix 200 lejohet të ketë lagshti deri më 2,5% dhe para ngjitjes së tapicerive dhe ngjyrosjes duhet të jetë tërësisht e thatë. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-200 Lista e sigurisë

RENOFIX-200 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-200 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 202 – GLET MASA MBI BAZË GËLQERE PËR RRAFSHIM (GLETIM)

Llaç për rrafshimin (gletimin) e sipërfaqeve të brendshme të mureve, të suvatuara paraprakisht me llaç themelor (gjips, gëlqere, çimento) dhe pllaka gjips-kartoni. Një thes Renofix 202 ngadalë derdhet në 12-13 litra ujë dhe përzihet me mikser. Materiali duhet të jetë i përzier mirë dhe vendoset me glet-vegël, tërhiqet dhe rrafshohet. Trashësia e llaçit është prej -5 mm. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni Teknik

Renofix-202 Lista e sigurisë

Renofix-202 Deklaratë për vetitë

Renofix-202 Udhëzim teknik

READ MORE