Skip to Content

Renofix 5 – NGJITËS NDËRTIMI MATERIAL ME ÇIMENTO PËR SHPAHTLIM

Përdoret për ngjitjen e pllakave për iyolim , si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renoterm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 me mikser përyihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër, S’duhet të punohet nën temperature prej +5C

Dokumentacioni Teknik

ROFIX-5 Lista e sigurisë

ROFIX-5 Deklaratë për vetitë

ROFIX-5 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 5 STANDARD – NGJITËS NDËRTIMOR – ÇIMENTO MATERIAL PËR SHPAHTLIM

Përdoret për ngjitjen e pllakave për izolim, si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renotherm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 STANDARD me mikser përzihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Dokumentacioni Teknik

Renofix-5-Standard Lista e sigurisë

Renofix-5-Standard Deklaratë për vetitë

Renofix-5-Standard Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 5 I BARDHË – NGJITËS NDËRTIMOR – ÇIMENTO MATERIAL PËR SHPAHTLIM

Përdoret për ngjitjen e pllakave për izolim, si material për shpahtlimin e sipërfaqeve betoni, si ngjitës për rrafshimin e sistemeve termike Renotherm 50 dhe si ngjitës për llaç çimento mbi sipërfaqe të lëmueshme betoni, pllaka guri, qeramike dhe graniti. Një thes Renofix 5 I BARDHË me mikser përzihet 2 minuta me 7-7,5 litra ujë të pastër. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Dokumentacioni Teknik

ROFIX-5-Bardh Lista e sigurisë

ROFIX-5-Bardh Deklaratë për vetitë

ROFIX-5-Bardh Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 15 – NGJITËS PËR PLLAKA KERAMIKE DHE GURI MBI SIPËRFAQET E MUREVE DHE DYSHEMEVE

Ngjitës çimento për pllaka keramike, pllaka të gurit natyror, mbi sipërfaqe të mureve dhe dyshemeve. Përdoret në hapësirat e brendshme të objektit, të suvatuara me llaç çimento, llaç gëlqere, sipërfaqe betoni, murmepllaka gips kartoni, etj. Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër (pa mbeturina të imta, vaj, ngjyrë). Përmbajtja e thesit prej 25 kg. përzihet me 6.3-6.7 litra ujë të pastër.
Dokumentacioni Teknik

Renofix-15 Lista e sigurisë

Renofix-15 Deklaratë për vetitë

Renofix-15 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 15 STANDARD – NGJITËS PËR PLLAKA GURI DHE QERAMIKE MBI SIPËRFAQE TË MUREVE DHE DYSHEMEVE

Ngjitës për pllaka guri dhe qeramike mbi sipërfaqe të mureve dhe dyshemeve. Përdoret për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme të suvatuara me llaç çimento, llaç gur gëlqere, sipërfaqe betoni, mure me pllaka gjips-kartoni. Baza duhet të jetë e pastër, e thatë dhe bartëse. Përzihet me maksimum 6,5 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Dokumenatcioni Teknik

Renofix-15-Standard Lista e sigurisë

Renofix-15-Standard Deklaratë për vetitë

Renofix-15-Standard Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 15 I BARDHË – NGJITËS PËR PLLAKA GURI DHE QERAMIKE MBI SIPËRFAQE TË MUREVE DHE DYSHEMEVE

Ngjitës për pllaka guri dhe qeramike mbi sipërfaqe të mureve dhe dyshemeve. Përdoret për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme të suvatuara me llaç çimento, llaç gur gëlqere, sipërfaqe betoni, mure me pllaka gjips-kartoni. Baza duhet të jetë e pastër, e thatë dhe bartëse. Përzihet me maksimum 6,5 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Dokumentacioni Teknik

Renofix-15-Bardh Lista e sigurisë

Renofix-15-Bardh Deklratë për vetitë

Renofix-15-Bardh Udhëzim teknik

READ MORE

Renoflex GRI – NGJITËS FLEKSIBËL SHTRESËHOLLË PËR PLLAKA

Ngjitës për pllaka guri dhe keramike mbi sipërfaqet e murreve dhe dyshemeve. Përdoret si ngjitës i pllakave mbi pllaka dhe mbi dysheme me nxemje, në sipërfaqet e jashtme të suvatuara me llaç çimento, llaç gëlqere, sipërfaqe betoni, murr me pllaka gipskartoni etj. Përmbajtja e thesit prej 25kg. përzihet me 6-6.5 litra ujë të pastër. Nuk lejohet përdorimi në temperaturë nën +5°С.
Dokumentacioni Teknik

RENOFLEX Lista e Sigurisë

RENOFLEX Deklaratë për vetitë

RENOFLEX Udhëzim Teknik

READ MORE

Renoflex I BARDHË – NGJITËS FLEKSIBIL SHTRESËHOLLË PËR PLLAKA QERAMIKE

Ngjitës për pllaka guri dhe keramike mbi sipërfaqet e murreve dhe dyshemeve. Përdoret si ngjitës i pllakave mbi pllaka dhe mbi dysheme me nxemje, në sipërfaqet e jashtme të suvatuara me llaç çimento, llaç gëlqere, sipërfaqe betoni, murr me pllaka gipskartoni etj. Përmbajtja e thesit prej 25kg. përzihet me 6-6.5 litra ujë të pastër. Nuk lejohet përdorimi në temperaturë nën +5°С.
Dokumentacioni Teknik

RENOFLEX Lista e Sigurisë

RENOFLEX Deklaratë për vetitë

RENOFLEX Udhëzim Teknik

READ MORE

Renofix 50 i bardhë – NGJITËS POLYSTEROLI & MATERIAL RRAFSHUES

Përdoret për ngjitjen e pllakave Polysterolit , Lesh guri dhe ngjitjen e rrjetës armuese, si dhe ngjitës për pllaka guri ,mermeri,graniti dhe qeramike . Si material rrafshues për pjesë të lëmuara betoni, ngjitëse dhe material rrafshues për sistemin termik Renotherm W 50, si dhe ngjitëse për llaçe çimento në beton të lëmuar. Të mos punohet nën temperaturë +5ºC. Të ruhet në të thatë. Qëndrueshmëria 6 muaj.

Dokumentacioni Teknik

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Lista e Sigurisë

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Deklaratë për vetitë

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Udhëzim Teknik

READ MORE

Renofix 50 GRI – NGJITËS POLYSTEROLI & MATERIAL RRAFSHUES

Përdoret për ngjitjen e pllakave Polysterolit , Lesh guri dhe ngjitjen e rrjetës armuese, si dhe ngjitës për pllaka guri ,mermeri,graniti dhe qeramike . Si material rrafshues për pjesë të lëmuara betoni, ngjitëse dhe material rrafshues për sistemin termik Renotherm W 50, si dhe ngjitëse për llaçe çimento në beton të lëmuar.  Përdorimi brenda 2 orëve. Të mos përzihet me materiale tjera. Të mos punohet nën temperaturë +5ºC. Të ruhet në të thatë. Qëndrueshmëria 6 muaj.

Dokumentacioni Teknik

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Lista e Sigurisë

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Deklaratë për vetitë

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Udhëzim Teknik

READ MORE