Skip to Content

Recent Posts by Ognjen

Renofix ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 2К

 Двокомпонентна флексибилна хидроизолација составена врз база на цемент и течен полимер, усогласена со барањата на MKS EN 14891. Наменета за подруми, тераси, балкони, бањи и базени. Погодна за бетонски подлоги и цигли, како и за цементни врски и малтери. Погодна за спојување на мали пукнатини. Renofix Хидроизолација 2K целосно се нанесува во два слоја со дебелина од 1-2 mm на претходно добро подготвени површини кои се чисти, суви и носиви. Материјалот може да се нанесе со ваљак, четка или со шприцање.

RENOFIX MASE IZOLUESE Безбедносен лист – Компонента А

RENOFIX MASE IZOLUESE Безбедносен лист – Компонента Б

RENOFIX MASE IZOLUESE Изјава за својствата

RENOFIX MASE IZOLUESE Технички лист

READ MORE

Renofix 10 – МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЛНА ОБРАБОТКА НА НАДВОРЕШНИ И ВНАТРЕШНИ ПОВРШИНИ

Се употребува за фасади, внатрешни и надворешни ѕидови како и за влажните делови на ѕидот. За рачно малтерисување 1 вреќа Renofix 10 се меша 2 минути со миксер со 6,5-7 литри вода и се повлекува со глетарица. Со малтерска машина Skure-Tech S4 се шприцаат ѕидовите. Површината на ѕидот мора да биде очистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Врз мазните бетонски површини задолжително се употребува градежен лепак Renofix 5 како врзивен малтер Минималната дебелина е 10 мм. Да не се меша со други материјали. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

RENOFIX-10 Безбедносен лист

RENOFIX-10 Изјава за свосјтвата

RENOFIX-10 Технички лист

READ MORE

Renofix 10 БЕЛ – МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЛНА ОБРАБОТКА НА НАДВОРЕШНИ И ВНАТРЕШНИ ПОВРШИНИ

Се употребува за фасади, внатрешни и надворешни ѕидови како и за влажните делови на ѕидот. За рачно малтерисување 1 вреќа Renofix 10 се меша 2 минути со миксер со 6,5-7 литри вода и се повлекува со глетарица. Со малтерска машина Skure-Tech S4 се шприцаат ѕидовите. Површината на ѕидот мора да биде очистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Врз мазните бетонски површини задолжително се употребува градежен лепак Renofix 5 како врзивен малтер Минималната дебелина е 10 мм. Да не се меша со други материјали. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Да се придржува до техничкото упатство.

Технички лист

RENOFIX-10

READ MORE

Renofix 60 – УНИВЕРЗАЛЕН МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЛНА ГРУБА ОБРАБОТКА

Се употребува за фасади, внатрешни ѕидови и во влажни простории. За рачна употреба една вреќа Renofix 60 со миксер се меша 2 минути со 8-9 литри чиста вода. Површината на ѕидот мора да биде исчистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Минимална дебелина на слојот е 15 мм. Да не се меша со други материјали. Да се чува на суво. Трајносt 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

Renofix 60 Flete Teknike Безбедносен лист

Renofix 60 Flete Teknike Изјава за својствата

Renofix 60 Flete Teknike Технички лист

READ MORE

Renofix 20 – ОСНОВЕН ЦЕМЕНТЕН ВОДООТПОРЕН МАЛТЕР ЗА ВЛАЖНИ ЅИДОВИ

Се употребува за фасади и како малтер за цокле; за внатрешни ѕидови и плафони, во влажни и ладни простории, за шахти и бетонски ѕидови. За рачно малтерисување 1 вреќа Renofix 20 се меша со 9 литри вода; со машина за малтер Skure-Tech S4 се шприцаат ѕидовите. Површината на ѕидот мора да биде исчистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Врз мазните бетонски површини задолжително се употребува градежен лепак Renofix 5 како врзивен малтер. Минималната дебелина е 10 мм. Да не се меша со други материјали. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

RENOFIX-20 Безбедносен лист

RENOFIX-20 Изјава за свосјтвата

RENOFIX-20 Технички лист

READ MORE

Renofix 90 – МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЛНА ОБРАБОТКА И ФИЛЦУВАЊЕ ВНАТРЕШНИ ПОВРШИНИ

Се употребува како основен филцован малтер за внатре. Не е за влажни површини. За рачно малтерисување една вреќа Renofix 90 се меша со 9-10 литри чиста вода околу 2 мин. и се нанесува со глетарица. За машинско малтерисување се шприца со Ѕkure-Tech Ѕ4 и со алуминиумски израмнувач се израмнува. Минималната дебелина е 10 мм за ѕидовите и 7 мм за таваните. Да не се работи под температура од +5°С.

Техничка документација

RENOFIX-90 Безбедносен лист

RENOFIX-90 Изјава за својствата

RENOFIX-90 Технички лист

READ MORE

Renofix 70 – ШПРИЦ МАЛТЕР ЗА ГРУБО ИЗЛИЕНИ БЕТОНСКИ ПОДЛОГИ И ЗА ПОРОЗНИ ТУЛИ

 Се употребува како шприц малтер за сите видови ѕидови. Да не се употребува врз меки основи (гас-бетон и шупливи тули). За рачна употреба една вреќа Renofix 70 се меша со околу 9 литри вода и се нанесува со мистрија. Со шприц машина се шприца. Со Renofix 70 се покрива најмалку 60% од површината на ѕидот која мора да биде исчистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

RENOFIX-70 Безбедносен лист

RENOFIX-70 Изјава за својствата

RENOFIX-70 Технички лист

READ MORE

Renofix 100 – ВНАТРЕШЕН МАЛТЕР ЗА МАЛТЕРИСУВАЊЕ И ГЛЕТУВАЊЕ ЅИДОВИ

Се употребува како основен глет малтер и глет маса за внатрешни простори. Не е за влажни површини. Една вреќа Renofix 100 се меша со 10-11 литри вода. За машинско малтерисување се шприца со малтерска машина Skure-Tech S4 и со алуминиумски израмнувач се израмнува површината. Минималната дебелина е 10 мм за ѕидовите и 7 мм за таваните. Да не се работи под температура од +5°С.

Техничка документација

RENOFIX-100 Безбедносен лист

RENOFIX-100 Изјава за својствата

RENOFIX-100 Технички лист

READ MORE

Renofix 75 – ВАР-ЦЕМЕНТЕН МАЛТЕР ЗА ЅИДАЊЕ

Со овој малтер го штедите времето за испорака на песок, цемент и вар. Вар-цементен малтер 0-3 мм. Малтерска група II. Се меша само со вода. Да не се меша со други материјали. Се применува за рачно малтерисување и ѕидање; прикладен е пред се за работи при реновирање. Вреќа Renofix 75 се меша со 10 литри вода. Откако ќе поминат 2 минути може да се користи. Површината на ѕидот мора да биде очистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Трајност 3 месеци. Да се чува на суво. Да не се работи под температура од +5°С. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

RENOFIX-75 Безбедносен лист

RENOFIX-75 Изјава за својствата

RENOFIX-75 Технички лист

READ MORE

Renofix 12 СИВ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИНА ОБРАБОТКА

Еколошки чист малтер со висок квалитет за фина обработка на ѕидови и плафони. Се употребува за надворешни и внатрешни површини. Површината треба да биде чиста и сува. Се промешува со 5,5 до 6 литри чиста вода. Материјалоттреба да биде без грутки. Да се чува на суво. Да не се работи на температура под +5°С. Трајност 6 месеци. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

ROFIX-12 Безбедносен лист

ROFIX-12 Изјава за својствата

ROFIX-12 Технички лист

READ MORE

Renofix 12 БЕЛ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИНА ОБРАБОТКА БЕЛ

Еколошки чист малтер со висок квалитет за фина обработка на ѕидови и плафони. Се употребува за надворешни и внатрешни површини. Површината треба да биде чиста и сува. Се промешува со 5,5 до 6 литри чиста вода. Материјалоттреба да биде без грутки. Да се чува на суво. Да не се работи на температура под +5°С. Трајност 6 месеци. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

ROFIX-12-Bardh Безбедносен лист

ROFIX-12-Bardh Изјава за својствата

ROFIX-12-Bardh Технички лист

READ MORE

Renofix 970 – ЕСТРИХ ЦЕМЕНТ

Сув естрих врз цементна база со варов песок со гранупација од 0-3 мм. Го подобрува квалитетот на вашата работа. Произведен е со модерна технологија и со него се добива еластична цементна кошулица. За рачна обработка една вреќа Renofix 970 се меша со 4 литри вода. Се меша рачно или со мешалица. Renofix 970 се употребува во рок од еден час. Потоа задолжително се израмнува или глетува. Да не се работи под температура од +5°С.

Техничка документација

RENOFIX-970 Безбедносен лист

RENOFIX-970 Изјава за својствата

RENOFIX-970 Технички лист

READ MORE

Renofix 5 – Градежен лепак, цементен малтер за шпахтлување

Се употребува за лепење плочки за изолација како материјал за шпахтлување бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Renotherm 50 и како лепак за цементен малтер врз мазните бетонски површини, камени, карамички плочки и гранитни плочи. Една веќа Renofix 5 со миксер се промешува со 7-7,5 литри чиста вода 2 минути. Да не се работи под температура од +5C.

Техничка документација

ROFIX-5 Безбедносен лист

ROFIX-5 Изјава за својствата

ROFIX-5 Технички лист

READ MORE

Renofix 5 СТАНДАРД – ГРАДЕЖЕН ЛЕПАК • ЦЕМЕНТЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се употребува за лепење плочки за изолација, како материјал за шпахтлување бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Renotherm 50 и како лепак за цементен малтер врз мазните бетонски површини, камени, керамички плочки и гранитни плочи. Една вреќа Renofix 5 СТАНДАРД со миксер се промешува со 7-7,5 литри чиста вода 2 минути. Да не се работи под температура од +5°С.
Техничка документација

Renofix-5-Standard Безбедносен лист

Renofix-5-Standard Изјава за својствата

Renofix-5-Standard Технички лист

READ MORE

Renofix 5 БЕЛ – ГРАДЕЖЕН ЛЕПАК • ЦЕМЕНТЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се употребува за лепење плочки за изолација, како материјал за шпахтлување бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Renotherm 50 и како лепак за цементен малтер врз мазните бетонски површини, камени, керамички плочки и гранитни плочи. Една вреќа Renofix 5 БЕЛ со миксер се промешува со 7-7,5 литри чиста вода 2 минути. Да не се работи под температура од +5°С.
Техничка документација

ROFIX-5-Bardh Безбедносен лист

ROFIX-5-Bardh Изјава за својствата

ROFIX-5-Bardh Технички лист

READ MORE

 

Recent Comments by Ognjen

    No comments by Ognjen