Малтер -Синтетицка смола -за надвор и внатре

Подготвен декоративен малтер за надвор и внатре во разлицити гранулаци,структури и бои.Траен,огно отпорен,пареопропустлив,еластицен,структурален,погоден за фасади цо термоизолација и други повшини малтерисаи со вар/цементн малтер.