Овој производ наоѓа примена во автомобилската индустрија.

Ги произведуваме од природна кожа/крзно. Автопресвлеките можат да бидат од парчиња крзно во комбинација со стреч како и од цела кожа/крзно.

Ги изработуваме во различни бои и димензии (за сите видови автомобили).

Поради термичката карактеристика на природното крзно да одржува умерена топлина (во ладно да дава топлина, а во топло да создава услови на умереност т.е удобност) се препорачува да се користи во секое годишно време.

Чувството при возењето го прави удобно, комфорно и пријатно.