Се употребува за фасади, внатрешни ѕидови и во влажни простории. За рачна употреба една вреќа Renofix 60 со миксер се меша 2 минути со 8-9 литри чиста вода. Површината на ѕидот мора да биде исчистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Минимална дебелина на слојот е 15 мм. Да не се меша со други материјали. Да се чува на суво. Трајносt 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

Renofix 60 Flete Teknike Безбедносен лист

Renofix 60 Flete Teknike Изјава за својствата

Renofix 60 Flete Teknike Технички лист