Се употребува за фугирање плочки од керамика,мермер,гранит и др. Потрошувачката зависи од димензии на плочките и од ширината на фигите.Една вреќа Renofuga се меша со 5 литри вода.Трајност 3 месеци. Да се чува на суво. Да не се работи под температура од +5C.Придржувајте се до техничкото упатство.
Технички лист
RENOFUGA