Skip to Content

Renofix 5 – Градежен лепак, цементен малтер за шпахтлување

Се употребува за лепење плочки за изолација како материјал за шпахтлување бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Renotherm 50 и како лепак за цементен малтер врз мазните бетонски површини, камени, карамички плочки и гранитни плочи. Една веќа Renofix 5 со миксер се промешува со 7-7,5 литри чиста вода 2 минути. Да не се работи под температура од +5C.

Техничка документација

ROFIX-5 Безбедносен лист

ROFIX-5 Изјава за својствата

ROFIX-5 Технички лист

READ MORE

ПОЛИСТИРОЛ

1.RENOFIX 5, ЦЕМЕНТНО ГРАДЕЖНО ЛЕПИЛО

Лепило за плочи

2.ПОЛИСТИРОЛ ПЛОЧА

Тешко запалива и самогасива

3.RENOFIX 5 БЕЛ, ЦЕМЕНТНО ГРАДЕЖНО ЛЕПИЛО

За рамнење и шпахтлување

4.RENOFIX G50, МРЕЖА ЗА АРМИРАЊЕ

Отпорна на алкалии и еластична

5.RENOFIX 370 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

READ MORE