Се употребува како материјал за хидроизолација на бањи, балкони и базени, во стари и нови градби.Производот е водонепропусен, има постојана отпорност на влага, поседува голема издржливост на механичко оптеретување. Водонепропусен е под притисок на вода до 1,5 bari. Подготвениот материјал се нанесува со глетарица, четка или ваљак. Смесата се нанесува до дебелина од 1-2 mm. Отворено време на работа е до 2 часа. Да не се употребува на температури пониски од 5°C. Не смее да се меша со други материјали.

RENOFIX MASE IZOLUESE Безбедносен лист

RENOFIX MASE IZOLUESE Изјава за својствата

RENOFIX MASE IZOLUESE Технички лист