RenoGround

Подлога за надвор и внатре.

Готова смеса пигментирана подлога со минерални полнила. Универзална подлога за подобрување на површината, за подготвувње и изедначување на апсорбентноста на површината во однос на водата исто така ја подобрува излолацијата на површината. Служи како подготовка за нанесувањето на следните слоеви на минерални, силикатни или пластични малтери. Реногрунд основа ја припрема и подобрува површината за следните слоеви.

 

Потрошувачка око. 200 г/м2 за еден слој на рамната површина.