Skip to Content

Перлит

Perlit  

Перлит е генеретско име за алумо – силикатна супстанца со вулканско потекло.

Необработениот перлит содржува 2-5% кристализирана вода, после вадењето на рудите на перлитот тој се пече во печка на температура од 1000°C. На оваа температура тој ја зголемува масата и се појачува од 20–40 пати. Пареата и пената на водата му даваат такви карактеристики што му овозможуваат зголемување на масата, порозна структура и бела боја.

 

 

 

 

 

Карактеристиките на обработениот перлит се: тој е еколошки, не содржува хемикалии и е назаменлив во аплицирањето.
Ние го произведуваме во 500 my, 1000 my, 1500 my и 2000 my.

Хемиската структура на перлитот е:
SiO₂
Al₂O₃
Fe₂O₃
CaO
MgO
Na₂O
K₂O

70 – 75 %
10 – 15 %
0.5 – 3 %
1 – 1,5 %
0,4 – 0,8 %
3 – 4,5 %
3 – 4,5 %

READ MORE

Кварц

Kuarc

Кварцот е многу важен дел од нашиот живот, но во нашата околина може да се најде многу лесно. Многу наши објекти како и наши куќи и мостови се невозможни без кварц. Кварцот се наоѓа во многу индустриски производи исто така и во производи кои ни се потребни во секојдневниот живот многу пати и во производи каде не би помислиле дека може да има кварц.

Кварцот бил многу важен за многу сфери на човековиот живот како и во минатото така и во иднината.

Кварцот е многу важна суровина која може да ја најдеме како чиста или како дел од некој од многубројните минерали, може да го најдеме во лековите, во автомобилските гуми, бои, синтетички материјали итн.

Кварцот е употребуван во металургиската индустрија, фармацевската, во медицината и во индустријата на украсните материјали.

Ние го произведуваме во овие големини на зрнцата и тоа: 10 my, 20 my, 40 my, 72 my, 150 my, 200 my, 500 my, 1000 my, 2200 my и 3000 my.

READ MORE