Skip to Content

Renofix 12 СИВ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИНА ОБРАБОТКА

Еколошки чист малтер со висок квалитет за фина обработка на ѕидови и плафони. Се употребува за надворешни и внатрешни површини. Површината треба да биде чиста и сува. Се промешува со 5,5 до 6 литри чиста вода. Материјалоттреба да биде без грутки. Да се чува на суво. Да не се работи на температура под +5°С. Трајност 6 месеци. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

ROFIX-12 Безбедносен лист

ROFIX-12 Изјава за својствата

ROFIX-12 Технички лист

READ MORE

Renofix 5 – Градежен лепак, цементен малтер за шпахтлување

Се употребува за лепење плочки за изолација како материјал за шпахтлување бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Renotherm 50 и како лепак за цементен малтер врз мазните бетонски површини, камени, карамички плочки и гранитни плочи. Една веќа Renofix 5 со миксер се промешува со 7-7,5 литри чиста вода 2 минути. Да не се работи под температура од +5C.

Техничка документација

ROFIX-5 Безбедносен лист

ROFIX-5 Изјава за својствата

ROFIX-5 Технички лист

READ MORE

Renofix 50 бел – ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР & МАТЕРИАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се употребува за лепење на стиропор , тервол плочки за изолација и како лепак за лепење на мрежат. Може да се употреби и како лепило за мермер, гранит, керамицки плочки. Се користи за шпахтлување на бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Ренотерм W 50 и како лепак за цементен малтeр во мазните бетонски површини. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°Ц.

Техничка документација

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Безбедносен лист

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Изјава за својствата

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Технички лист

READ MORE

Renofix 50 СИВ – ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР & МАТЕРИАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се употребува за лепење на стиропор , тервол плочки за изолација и како лепак за лепење на мрежат. Може да се употреби и како лепило за мермер, гранит, керамицки плочки. Се користи за шпахтлување на бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Ренотерм W 50 и како лепак за цементен малтeр во мазните бетонски површини. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°Ц.

Техничка документација

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Безбедносен лист

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Изјава за својствата

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Технички лист

READ MORE

Општина Тетово

READ MORE