Ова се т.н производи за специјална намена. Најчесто се произведуваат во комбинација крзно со друг вид на матерјал т.е платно (молтопрен платно, церадно платно и др.)

Имаме голем асортиман на овие производи :

  • Бунди за различни намени (заштитна техничка, заштитна шоферска, заштитна стражарска во комбинација крзно/молтопрен или церадно платно )
  • Заштитни елеци со и без ракави
  • Заштитни капи, ракавици за различни намени (тракторски, долги, кратки)
  • Заштитни одела: класично работно, фатирано, фармерско и др.
  • Заштитни фути од кепер и церадно платно.

htz

7

4

5

6

7