Skip to Content

Renofix 200 БЕЛ – МАСА ЗА ГЛЕТУВАЊЕ ВНАТРЕШНИ ПОВРШИНИ ПРЕТХОДНО МАЛТЕРИСАНИ

Маса за глетување ѕидови малтерисани со малтер, како и гипс картон плочи. Една вреќа Renofix 200 се истура во 12-13 л. вода и се меша. Нанесувањето трае 40-50 минути. Дебелината на малтерот е 1-5 мм. Ѕидот малтерисан со Renofix 200 се дозволува да биде со влажност до 2,5% и пред лепењето тапети и фарбањето да биде потполно сув. Да не се работи под температура од +5°С.

Техничка документација

RENOFIX-200 Безбедносен лист

RENOFIX-200 Изјава за својствата

RENOFIX-200 Технички лист

READ MORE

Renofix 202 – ГЛЕТ МАСА ВРЗ ВАРОВНА БАЗА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ (ГЛЕТУВАЊЕ)

Глет маса за израмнување (глетовање) внатрешни ѕидни површини, претходно малтерисани со основен малтер (гипс, вар, цемент) и на ѕидови од гипс картон плочи. Една вреќа Renofix 202 полека се истура во 12-13 литри чиста вода и се меша со миксер. Материјалот треба да е без грутки и се нанесува со глетарица, се повлекува и глетува. Дебелината на малтерот изнесува од 1-5 мм. Да не се работи под температура од +5°С.

Техничка документација

Renofix-202 Безбедносен лист

Renofix-202 Изјава за својствата

Renofix-202 Технички лист

READ MORE