Skip to Content

Renofix ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 2К

 Двокомпонентна флексибилна хидроизолација составена врз база на цемент и течен полимер, усогласена со барањата на MKS EN 14891. Наменета за подруми, тераси, балкони, бањи и базени. Погодна за бетонски подлоги и цигли, како и за цементни врски и малтери. Погодна за спојување на мали пукнатини. Renofix Хидроизолација 2K целосно се нанесува во два слоја со дебелина од 1-2 mm на претходно добро подготвени површини кои се чисти, суви и носиви. Материјалот може да се нанесе со ваљак, четка или со шприцање.

RENOFIX MASE IZOLUESE Безбедносен лист – Компонента А

RENOFIX MASE IZOLUESE Безбедносен лист – Компонента Б

RENOFIX MASE IZOLUESE Изјава за својствата

RENOFIX MASE IZOLUESE Технички лист

READ MORE

Renofix 12 СИВ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИНА ОБРАБОТКА

Еколошки чист малтер со висок квалитет за фина обработка на ѕидови и плафони. Се употребува за надворешни и внатрешни површини. Површината треба да биде чиста и сува. Се промешува со 5,5 до 6 литри чиста вода. Материјалоттреба да биде без грутки. Да се чува на суво. Да не се работи на температура под +5°С. Трајност 6 месеци. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

ROFIX-12 Безбедносен лист

ROFIX-12 Изјава за својствата

ROFIX-12 Технички лист

READ MORE

Renofix 12 БЕЛ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИНА ОБРАБОТКА БЕЛ

Еколошки чист малтер со висок квалитет за фина обработка на ѕидови и плафони. Се употребува за надворешни и внатрешни површини. Површината треба да биде чиста и сува. Се промешува со 5,5 до 6 литри чиста вода. Материјалоттреба да биде без грутки. Да се чува на суво. Да не се работи на температура под +5°С. Трајност 6 месеци. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

ROFIX-12-Bardh Безбедносен лист

ROFIX-12-Bardh Изјава за својствата

ROFIX-12-Bardh Технички лист

READ MORE

Ренофикс 58 БЕЛ – НИВЕЛМАСА

Се употребува за израмнување на површината малтерисано со основни
материали од Ренова. Подготовка за финална обработка на
декоративни материали Абриб. Со 7-7.5 литри чиста вода се промешува
со миксер 2 минути.10 мин.пред употреба се промешува уште еднаш.
Пред да се мачка со Renofix 58.
Основата мачкано со Ренова основни материали да биде добро суха,по
тоа може да се нанесува промешаниот материал со глетарица посале
24 часа може да се нанесе Абрибот.. Се употребува во текот на 2 часа.
Да не се промешува со други материјали. Да се чува на суво. Трајност 6
месеци. Да не се работи под температура од +5 ºC.
Да се придржува до техничкото упатство.

READ MORE

Renofix НИВЕЛМАСА

Се употребува за израмнување разни подови, подготовка за поставување керамички плочки, разни паркети, линолеум плочки, теписони, израмнување гаражи, итн. Еднокомпонентна маса составена од хидраулички врзувачи, адитиви и посебни полначи. Основата треба да биде прочистена од прав, остатоци, масло и да нема пукнатини. Подот треба претходно да се подмачка со подлога. Се меша со 6-7 литри чиста вода 2 мин. за да не останат грутки од материјал; по 5 мин. се промешува уште еднаш и потоа се распределува низ чистата површина. Да се чува на суво место. Трајност: б месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Придржувајте се на техничките упатства.
Технички лист
Renofix-Nivelime
READ MORE

Renofix – ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Се употребува како материјал за хидроизолација на бањи, балкони и базени, во стари и нови градби.Производот е водонепропусен, има постојана отпорност на влага, поседува голема издржливост на механичко оптеретување. Водонепропусен е под притисок на вода до 1,5 bari. Подготвениот материјал се нанесува со глетарица, четка или ваљак. Смесата се нанесува до дебелина од 1-2 mm. Отворено време на работа е до 2 часа. Да не се употребува на температури пониски од 5°C. Не смее да се меша со други материјали.

RENOFIX MASE IZOLUESE Безбедносен лист

RENOFIX MASE IZOLUESE Изјава за својствата

RENOFIX MASE IZOLUESE Технички лист

READ MORE

Renofuga – МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ

Се употребува за фугирање плочки од керамика,мермер,гранит и др. Потрошувачката зависи од димензии на плочките и од ширината на фигите.Една вреќа Renofuga се меша со 5 литри вода.Трајност 3 месеци. Да се чува на суво. Да не се работи под температура од +5C.Придржувајте се до техничкото упатство.
Технички лист
RENOFUGA
READ MORE