Skip to Content

Renofix 90 – МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЛНА ОБРАБОТКА И ФИЛЦУВАЊЕ ВНАТРЕШНИ ПОВРШИНИ

Се употребува како основен филцован малтер за внатре. Не е за влажни површини. За рачно малтерисување една вреќа Renofix 90 се меша со 9-10 литри чиста вода околу 2 мин. и се нанесува со глетарица. За машинско малтерисување се шприца со Ѕkure-Tech Ѕ4 и со алуминиумски израмнувач се израмнува. Минималната дебелина е 10 мм за ѕидовите и 7 мм за таваните. Да не се работи под температура од +5°С.

Техничка документација

RENOFIX-90 Безбедносен лист

RENOFIX-90 Изјава за својствата

RENOFIX-90 Технички лист

READ MORE

Renofix 100 – ВНАТРЕШЕН МАЛТЕР ЗА МАЛТЕРИСУВАЊЕ И ГЛЕТУВАЊЕ ЅИДОВИ

Се употребува како основен глет малтер и глет маса за внатрешни простори. Не е за влажни површини. Една вреќа Renofix 100 се меша со 10-11 литри вода. За машинско малтерисување се шприца со малтерска машина Skure-Tech S4 и со алуминиумски израмнувач се израмнува површината. Минималната дебелина е 10 мм за ѕидовите и 7 мм за таваните. Да не се работи под температура од +5°С.

Техничка документација

RENOFIX-100 Безбедносен лист

RENOFIX-100 Изјава за својствата

RENOFIX-100 Технички лист

READ MORE

Renofix 66 – ЛЕСЕН ПЕРЛИТ МАЛТЕР ЗА ФАСАДНИ И ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ СО ТЕРМО ИЗОЛАЦИJА

Лесен перлит малтер за фасади, внатрешни и надворешни ѕидови. За рачно малтерисување една вреќа Renofix 66 се меша со миксер 2 минути со 8 до 9 литри чиста вода и се повлекува со глетарица. Со малтерска машина Skure-Tech S4 се шприцаат ѕидовите. Површината на ѕидот мора да биде исчистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Врз мазните бетонски површини задолжително се употребува градежен лепак Renofix 5 како врзивен малтер. Минималната дебелина на слојот е 10 мм. Да не се меша со другите материјали. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Придржувајте се до техничкото упатство.

Техничка документација

Renofix-66 Безбедносен лист

Renofix-66 Изјава за својствата

Renofix-66 Технички лист

READ MORE

Renofix 220 – ЛЕСЕН МАЛТЕР ЗА ОБРАБОТКА НА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ СО ПЕРЛИТ

Лесен слој врз гипсана база за плафони и внатрешни бетонски ѕидови. Една вреќа Renofix 220 се истура во 10-11 литри вода и се меша со миксер За машинско малтерисување се шприца со Skure-Tech S4 и се повлекува со израмнувач и се глетува. Дебелина на малтерот е 8-10 мм. Да не се работи под температура од +5°С. Да не се меша со други материјали. Да се чува на суво.

Техничка документација

RENOFIX-220 Безбедносен лист

RENOFIX-220 Изјава за својствата

RENOFIX-220 Технички лист

READ MORE