Skip to Content

Renofix 90 – МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЛНА ОБРАБОТКА И ФИЛЦУВАЊЕ ВНАТРЕШНИ ПОВРШИНИ

Се употребува како основен филцован малтер за внатре. Не е за влажни површини. За рачно малтерисување една вреќа Renofix 90 се меша со 9-10 литри чиста вода околу 2 мин. и се нанесува со глетарица. За машинско малтерисување се шприца со Ѕkure-Tech Ѕ4 и со алуминиумски израмнувач се израмнува. Минималната дебелина е 10 мм за ѕидовите и 7 мм за таваните. Да не се работи под температура од +5°С.

Техничка документација

RENOFIX-90 Безбедносен лист

RENOFIX-90 Изјава за својствата

RENOFIX-90 Технички лист

READ MORE

Renofix 100 – ВНАТРЕШЕН МАЛТЕР ЗА МАЛТЕРИСУВАЊЕ И ГЛЕТУВАЊЕ ЅИДОВИ

Се употребува како основен глет малтер и глет маса за внатрешни простори. Не е за влажни површини. Една вреќа Renofix 100 се меша со 10-11 литри вода. За машинско малтерисување се шприца со малтерска машина Skure-Tech S4 и со алуминиумски израмнувач се израмнува површината. Минималната дебелина е 10 мм за ѕидовите и 7 мм за таваните. Да не се работи под температура од +5°С.

Техничка документација

RENOFIX-100 Безбедносен лист

RENOFIX-100 Изјава за својствата

RENOFIX-100 Технички лист

READ MORE

Renofix 220 – ЛЕСЕН МАЛТЕР ЗА ОБРАБОТКА НА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ СО ПЕРЛИТ

Лесен слој врз гипсана база за плафони и внатрешни бетонски ѕидови. Една вреќа Renofix 220 се истура во 10-11 литри вода и се меша со миксер За машинско малтерисување се шприца со Skure-Tech S4 и се повлекува со израмнувач и се глетува. Дебелина на малтерот е 8-10 мм. Да не се работи под температура од +5°С. Да не се меша со други материјали. Да се чува на суво.

Техничка документација

RENOFIX-220 Безбедносен лист

RENOFIX-220 Изјава за својствата

RENOFIX-220 Технички лист

READ MORE