Skip to Content

Renofix 10 – МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЛНА ОБРАБОТКА НА НАДВОРЕШНИ И ВНАТРЕШНИ ПОВРШИНИ

Се употребува за фасади, внатрешни и надворешни ѕидови како и за влажните делови на ѕидот. За рачно малтерисување 1 вреќа Renofix 10 се меша 2 минути со миксер со 6,5-7 литри вода и се повлекува со глетарица. Со малтерска машина Skure-Tech S4 се шприцаат ѕидовите. Површината на ѕидот мора да биде очистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Врз мазните бетонски површини задолжително се употребува градежен лепак Renofix 5 како врзивен малтер Минималната дебелина е 10 мм. Да не се меша со други материјали. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

RENOFIX-10 Безбедносен лист

RENOFIX-10 Изјава за свосјтвата

RENOFIX-10 Технички лист

READ MORE

Renofix 10 БЕЛ – МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЛНА ОБРАБОТКА НА НАДВОРЕШНИ И ВНАТРЕШНИ ПОВРШИНИ

Се употребува за фасади, внатрешни и надворешни ѕидови како и за влажните делови на ѕидот. За рачно малтерисување 1 вреќа Renofix 10 се меша 2 минути со миксер со 6,5-7 литри вода и се повлекува со глетарица. Со малтерска машина Skure-Tech S4 се шприцаат ѕидовите. Површината на ѕидот мора да биде очистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Врз мазните бетонски површини задолжително се употребува градежен лепак Renofix 5 како врзивен малтер Минималната дебелина е 10 мм. Да не се меша со други материјали. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Да се придржува до техничкото упатство.

Технички лист

RENOFIX-10

READ MORE

Renofix 20 – ОСНОВЕН ЦЕМЕНТЕН ВОДООТПОРЕН МАЛТЕР ЗА ВЛАЖНИ ЅИДОВИ

Се употребува за фасади и како малтер за цокле; за внатрешни ѕидови и плафони, во влажни и ладни простории, за шахти и бетонски ѕидови. За рачно малтерисување 1 вреќа Renofix 20 се меша со 9 литри вода; со машина за малтер Skure-Tech S4 се шприцаат ѕидовите. Површината на ѕидот мора да биде исчистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Врз мазните бетонски површини задолжително се употребува градежен лепак Renofix 5 како врзивен малтер. Минималната дебелина е 10 мм. Да не се меша со други материјали. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

RENOFIX-20 Безбедносен лист

RENOFIX-20 Изјава за свосјтвата

RENOFIX-20 Технички лист

READ MORE

Renofix 66 – ЛЕСЕН ПЕРЛИТ МАЛТЕР ЗА ФАСАДНИ И ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ СО ТЕРМО ИЗОЛАЦИJА

Лесен перлит малтер за фасади, внатрешни и надворешни ѕидови. За рачно малтерисување една вреќа Renofix 66 се меша со миксер 2 минути со 8 до 9 литри чиста вода и се повлекува со глетарица. Со малтерска машина Skure-Tech S4 се шприцаат ѕидовите. Површината на ѕидот мора да биде исчистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Врз мазните бетонски површини задолжително се употребува градежен лепак Renofix 5 како врзивен малтер. Минималната дебелина на слојот е 10 мм. Да не се меша со другите материјали. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Придржувајте се до техничкото упатство.

Техничка документација

Renofix-66 Безбедносен лист

Renofix-66 Изјава за својствата

Renofix-66 Технички лист

READ MORE