Skip to Content

Renofix 60 – УНИВЕРЗАЛЕН МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЛНА ГРУБА ОБРАБОТКА

Се употребува за фасади, внатрешни ѕидови и во влажни простории. За рачна употреба една вреќа Renofix 60 со миксер се меша 2 минути со 8-9 литри чиста вода. Површината на ѕидот мора да биде исчистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Минимална дебелина на слојот е 15 мм. Да не се меша со други материјали. Да се чува на суво. Трајносt 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

Renofix 60 Flete Teknike Безбедносен лист

Renofix 60 Flete Teknike Изјава за својствата

Renofix 60 Flete Teknike Технички лист

READ MORE

Renofix 70 – ШПРИЦ МАЛТЕР ЗА ГРУБО ИЗЛИЕНИ БЕТОНСКИ ПОДЛОГИ И ЗА ПОРОЗНИ ТУЛИ

 Се употребува како шприц малтер за сите видови ѕидови. Да не се употребува врз меки основи (гас-бетон и шупливи тули). За рачна употреба една вреќа Renofix 70 се меша со околу 9 литри вода и се нанесува со мистрија. Со шприц машина се шприца. Со Renofix 70 се покрива најмалку 60% од површината на ѕидот која мора да биде исчистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

RENOFIX-70 Безбедносен лист

RENOFIX-70 Изјава за својствата

RENOFIX-70 Технички лист

READ MORE

Renofix 75 – ВАР-ЦЕМЕНТЕН МАЛТЕР ЗА ЅИДАЊЕ

Со овој малтер го штедите времето за испорака на песок, цемент и вар. Вар-цементен малтер 0-3 мм. Малтерска група II. Се меша само со вода. Да не се меша со други материјали. Се применува за рачно малтерисување и ѕидање; прикладен е пред се за работи при реновирање. Вреќа Renofix 75 се меша со 10 литри вода. Откако ќе поминат 2 минути може да се користи. Површината на ѕидот мора да биде очистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Трајност 3 месеци. Да се чува на суво. Да не се работи под температура од +5°С. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничка документација

RENOFIX-75 Безбедносен лист

RENOFIX-75 Изјава за својствата

RENOFIX-75 Технички лист

READ MORE

Renofix 970 – ЕСТРИХ ЦЕМЕНТ

Сув естрих врз цементна база со варов песок со гранупација од 0-3 мм. Го подобрува квалитетот на вашата работа. Произведен е со модерна технологија и со него се добива еластична цементна кошулица. За рачна обработка една вреќа Renofix 970 се меша со 4 литри вода. Се меша рачно или со мешалица. Renofix 970 се употребува во рок од еден час. Потоа задолжително се израмнува или глетува. Да не се работи под температура од +5°С.

Техничка документација

RENOFIX-970 Безбедносен лист

RENOFIX-970 Изјава за својствата

RENOFIX-970 Технички лист

READ MORE