Се изработуваат од поцинкуван лим по EU стандсрди 101142/101143 DX51D. Дебелина на лимот изнесува 0,42 и 0,50 мм. Долшина на лајснирте е стандардна и изнесува 2,70 м и 2,80 м. По нарачка должините можат да бидат и од 1,80 м до 4,00 м. Се употребуваат за внатрешни и надворешни површини.
Врз основа на хемисите и механичките испитувања материјалот од кој се направени лајсните соодвествува на челик со квалитет EN TC01 (ISO 630-80; DIN ST12; JUS C 0270), од групата конструкциони челици за општа употреба.