Skip to Content

Renofix 5 – Градежен лепак, цементен малтер за шпахтлување

Се употребува за лепење плочки за изолација како материјал за шпахтлување бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Renotherm 50 и како лепак за цементен малтер врз мазните бетонски површини, камени, карамички плочки и гранитни плочи. Една веќа Renofix 5 со миксер се промешува со 7-7,5 литри чиста вода 2 минути. Да не се работи под температура од +5C.

Техничка документација

ROFIX-5 Безбедносен лист

ROFIX-5 Изјава за својствата

ROFIX-5 Технички лист

READ MORE

Renofix 5 СТАНДАРД – ГРАДЕЖЕН ЛЕПАК • ЦЕМЕНТЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се употребува за лепење плочки за изолација, како материјал за шпахтлување бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Renotherm 50 и како лепак за цементен малтер врз мазните бетонски површини, камени, керамички плочки и гранитни плочи. Една вреќа Renofix 5 СТАНДАРД со миксер се промешува со 7-7,5 литри чиста вода 2 минути. Да не се работи под температура од +5°С.
Техничка документација

Renofix-5-Standard Безбедносен лист

Renofix-5-Standard Изјава за својствата

Renofix-5-Standard Технички лист

READ MORE

Renofix 5 БЕЛ – ГРАДЕЖЕН ЛЕПАК • ЦЕМЕНТЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се употребува за лепење плочки за изолација, како материјал за шпахтлување бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Renotherm 50 и како лепак за цементен малтер врз мазните бетонски површини, камени, керамички плочки и гранитни плочи. Една вреќа Renofix 5 БЕЛ со миксер се промешува со 7-7,5 литри чиста вода 2 минути. Да не се работи под температура од +5°С.
Техничка документација

ROFIX-5-Bardh Безбедносен лист

ROFIX-5-Bardh Изјава за својствата

ROFIX-5-Bardh Технички лист

READ MORE

Renofix 15 – ЛЕПИЛО ЗА КАМЕНИ И КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ ВРЗ ЅИДНИ И ПОДНИ ПОВРШИНИ

Лепило за камени и керамички плочи врз ѕидни и подни површини. Се употребува за внатрешни и надворешни површини малтерисани со цементен малтер, варов малтер, бетонски површини, ѕид со гипс картон плочи. Основата треба да биде чиста, сува и нослива. Се промешува со максимум 7,5 литри чиста вода. Материјалот треба да биде без грутки. Да се чува на суво. Да не се работи под температура од +5°С.
Техничкa документација

Renofix-15 Безбедносен лист

Renofix-15 Изјава за својствата

Renofix-15 Технички лист

READ MORE

Renofix 15 СТАНДАРД – ЛЕПИЛО ЗА КАМЕНИ И КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ ВРЗ ЅИДНИ И ПОДНИ ПОВРШИНИ

Лепило за камени и керамички плочи врз ѕидни и подни површини. Се употребува за внатрешни и надворешни површини малтерисани со цементен малтер, варов малтер, бетонски површини, ѕид со гипс картон плочи. Основата треба да биде чиста, сува и носива. Се промешува со максимум 6,5 литри чиста вода. Материјалот треба да биде без грутки. Да се чува на суво. Да не се работи на температура пониска од +5°С.
Техничкa документација

Renofix-15-Standard Безбедносен лист

Renofix-15-Standard Изјава за својствата

Renofix-15-Standard Технички лист

READ MORE

Renofix 15 БЕЛ – ЛЕПИЛО ЗА КАМЕНИ И КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ ВРЗ ЅИДНИ И ПОДНИ ПОВРШИНИ

Лепило за камени и керамички плочи врз ѕидни и подни површини. Се употребува за внатрешни и надворешни површини малтерисани со цементен малтер, варов малтер, бетонски површини, ѕид со гипс картон плочи. Основата треба да биде чиста, сува и нослива. Се промешува со максимум 6,5 литри чиста вода. Материјалот треба да биде без грутки. Да се чува на суво. Да не се работи под температура од +5°С.
Техничка документација

Renofix-15-Bardh Безбедносен лист

Renofix-15-Bardh Изјава за својствата

Renofix-15-Bardh Технички лист

READ MORE

Renoflex СИВ ФЛЕКСИБИЛНО ТЕНКОСЛОЈНО ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

Лепило за камени и керамички плочи врз ѕидни и подни површини. Се употребува за лепење керамички плочки над плочки и на надворешни површини малтерисани со цементен малтер, варов малтер, бетонски површини, ѕид со гипс картон плочи и др. Се промешува со максимум 6,5-7 литри чиста вода. Да не се работи на температура под +5°С. Да се чува на суво. Трајност: 6 месеци. Да се придржува до техничкото упатство.
Техничка документација

RENOFLEX Безбедносен лист

RENOFLEX Изјава за својствата

RENOFLEX Технички лист

READ MORE

Renoflex БЕЛ ФЛЕКСИБИЛНО ТЕНКОСЛОЈНО ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

Лепило за камени и керамички плочи врз ѕидни и подни површини. Се употребува за лепење керамички плочки над плочки и на надворешни површини малтерисани со цементен малтер, варов малтер, бетонски површини, ѕид со гипс картон плочи и др. Се промешува со максимум 6,5-7 литри чиста вода. Да не се работи на температура под +5°С. Да се чува на суво. Трајност: 6 месеци. Да се придржува до техничкото упатство.
Техничка документација

RENOFLEX Безбедносен лист

RENOFLEX Изјава за својствата

RENOFLEX Технички лист

READ MORE

Renofix 50 бел – ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР & МАТЕРИАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се употребува за лепење на стиропор , тервол плочки за изолација и како лепак за лепење на мрежат. Може да се употреби и како лепило за мермер, гранит, керамицки плочки. Се користи за шпахтлување на бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Ренотерм W 50 и како лепак за цементен малтeр во мазните бетонски површини. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°Ц.

Техничка документација

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Безбедносен лист

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Изјава за својствата

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Технички лист

READ MORE

Renofix 50 СИВ – ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР & МАТЕРИАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се употребува за лепење на стиропор , тервол плочки за изолација и како лепак за лепење на мрежат. Може да се употреби и како лепило за мермер, гранит, керамицки плочки. Се користи за шпахтлување на бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Ренотерм W 50 и како лепак за цементен малтeр во мазните бетонски површини. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°Ц.

Техничка документација

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Безбедносен лист

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Изјава за својствата

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Технички лист

READ MORE