Skip to Content

МИНЕРАЛНА ВОЛНА

1.RENOFIX 5

Лепило за плочи

2.ПЛОЧА ОД МИНЕРАЛНА ВОЛНА

Минерална, незапалива

3.RENOFIX 41, МАЛТЕР ЗА ЛЕПЕЊЕ МРЕЖА

Рамнење и шпахтлување со минимална дебелина од 6 мм

4.RENOFIX G40, МРЕЖА ЗА АРМИРАЊЕ

Отпорна на алкалии и еластична

5.RENOFIX 5 БЕЛ

Подлога за минерални малтери

6.RENOFIX 370 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

RENOFIX 700 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

READ MORE

ПОЛИСТИРОЛ

1.RENOFIX 5, ЦЕМЕНТНО ГРАДЕЖНО ЛЕПИЛО

Лепило за плочи

2.ПОЛИСТИРОЛ ПЛОЧА

Тешко запалива и самогасива

3.RENOFIX 5 БЕЛ, ЦЕМЕНТНО ГРАДЕЖНО ЛЕПИЛО

За рамнење и шпахтлување

4.RENOFIX G50, МРЕЖА ЗА АРМИРАЊЕ

Отпорна на алкалии и еластична

5.RENOFIX 370 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

READ MORE