Skip to Content

Си-Си Фасадна Боја

SisiFarbe4Фсадна Boja, Си-Си

Висококвалитетна фасадна 6oja изработена врз мешанје на Силикат – Силикон. Се одликува со голема покривност, водоотпорност, пареопропустност и еластичност.

Состав: Изработена е врз база на силикат, силиконска смола и полимерна дисперзија, титан диоксид, калциум карбонат, силикатно полнило и други додатоци.

Нанесување: Се нанесува со четка, валјак или распрскуванје. При нанесуванје температурата на околината да биде повисока од +5 °С и подлогата да биде потполно суво . Да се разреди со 5-10% вода и добро да се измеша. Времето на сушенје зависи од надворешните услови и тоа е од 4-6 часа, а потполно суво за 3 дена. Се нанесува на иста и сува подлога.

Потрошувачка: 0.20 кг/м

Рок на траење: Во оригинална амбалажа рок на траенје е 12 месеци.

Да се заштити од мрзнење!

 

READ MORE

Primer – Дисперзивна Подлога

Dispersive Primer Renova

За импрегнација на внатрешни и надворешни ѕидови пред аплицирање на дисперзи-вната боја. Како подлога измеѓу површините пред нанесување на финалната (крајната) боја.

Припрсма на материјалот: Пред нанесување се раствара со вода во однос 1: 3 или 1:5 (1 единица материјал – 3 или 5 единици вода) во зависност од впивливо- ста на површината.

Нанесувањс: Нанесувањето се извршува со помош на ваљак или четка. Се нанесува во еден слој. Откако ќе се исуши материјалот (2-3 часа) површината е спремна за последно бојадисување.

Потрошувачка: 0.2л/м2 – во зависност од структурата на површината.

Чување: сува просторија, температура + 5°Ц до +35°Ц

Рок на употреба: 18 месеци во оригинална амбалажа. Да се чува од

замрзнување!

READ MORE

Kunstharzputz – Малтер -Синтетицка смола – за надвор и внатре

 

Малтер -Синтетицка смола -за надвор и внатре

Подготвен декоративен малтер за надвор и внатре во разлицити гранулаци,структури и бои.Траен,огно отпорен,пареопропустлив,еластицен,структурален,погоден за фасади цо термоизолација и други повшини малтерисаи со вар/цементн малтер.

READ MORE

Renofix 01 – Врзивен Мост (БЕТОНКОНТАКТ)

RENOFIX 01

Зa сврзување на Гипсани и Цементни Малтери врз глатки бетонски површини. 20 кг смеса се промешува со  ½  литри чиста вода,потоа се нанесува

бетоконтактот на површината ,после 24 часа може да се нанесе малтерот. He смее да се употребува на температури пониски од +5°С.

READ MORE

Renogrund – Подлога за надвор и внатре

RenoGround

Подлога за надвор и внатре.

Готова смеса пигментирана подлога со минерални полнила. Универзална подлога за подобрување на површината, за подготвувње и изедначување на апсорбентноста на површината во однос на водата исто така ја подобрува излолацијата на површината. Служи како подготовка за нанесувањето на следните слоеви на минерални, силикатни или пластични малтери. Реногрунд основа ја припрема и подобрува површината за следните слоеви.

 

Потрошувачка око. 200 г/м2 за еден слој на рамната површина.

 

READ MORE

Renocolor Classic

RenoColor

Реноколор екстра бела дисперзивна боја за декорација на внатрешни зидни површини.

Отпорна на суво триење. Лесно се нанесува. Има добра покривеност и е пареопропустна.

Примена:Бојата треба да се разреди со цца 20% вода и добро да се промеша.

Потрошувачка: околу 0.25 л/м2 во зависност од структурата на подлогата.

Чување: сува просторија Т-+5 до +25°С

Рок на употреба: 18 месеци во оргинална амбалажа.

Да се чува од смрзнување!

READ MORE

FasadenFarbe – Високо квалитетна боја за убави фасади

Fasaden Farbe

 

Се употребува за сите надворешни ѕидни површини, отпорнa eна триење, i има  одлична покриеност .

Нанесување:Бојата да се разреди со чиста вода до 5%,
Потрошувачката е:0,20 л. за м².
Складирање:на суво и температура од +5°С до +25°С.
Рок на употреба:18 месеци во оргинална амбалажа
Да се заштити од замрзнување.

READ MORE