Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

“Renova” si mbrojtës për progresin e jetës së përgjithshme shoqërore, por si dhe e ndërgjegjshme OOK, aktivitet e saj i drejtoi në shumë segmente.

Kështu që në bazë të kushteve të vështira ekonomike që na rrethojnë në jetën e përditshme dhe  me qëllim ti dalim në mbështetje popullsisë pavarsisht dallimit teritorial, nacional dhe gjinor, por në të njejtën kohë dhe të ndihmojmë për zhvillimin e shoqërisë, jemi të motivuar te ndërmarim dhe të realizojmë projekte humanitare.

Lirisht mund të themi që karakteri i sjelljes interne e të punësuarve ështe ne nivel te lartë moral dhe etik i themeluar nga edukata dhe profesionalizmi i tyre, pikërisht për këte, kompania jonë është e parapaguar me shumë revista profesionale, shpesh vizitojnë seminare, kurse për kualifikim të mëtejshëm për të punësuarit tanë.

Të punësuarit në OOK jonë, kanë marrëdhënie të larta humane,kolegiale dhe korekte, pikërisht për këte përbërja e te punësuarve është nga nacionalitete, mosha, gjinive të ndryshme. Kështu që si ekip ishim të vendosur të realizojmë projekte humanitare, duke investuar në resurset njerëzore, dhe për këtë qellim e themeluam dhe Fonadacionin “Renova” .

 

 

Fonadacioni “Renova”

Programi:

 1. Ndan burse për 160 studentë dhe nxënës të talentuar, nga të cilët pritet një kuadër me kualitet profesional i cili direkt do të përfshihet ne zvillimin të shoqërisë.
 2. Të ndikojmë në zhvillimin e ndërgjegjjes dhe rritjen e nivelit te arsimit.
 3. Ti ndjek studentët dhe nxënësit gjate procestit të arsimimit dhe studimit.

Aktivitetet

 1. Takime ndërmjet bursistëve dhe donatorëve vëllezërit IDRIZI (për njohjen , misionin dhe planet të fondacionit në të ardhmen).
 2. Kampim dhe seminare për bursistët  (fituesit te bursave).
 3. Takime për shpalljen e studentit me të suksesshëm.
 4. Bashkëpunim me fondacionin Elbuhara nga Malezia, (dhe studentet per Magjistraturë ne Malezi.)

Përveç me mjete financiare, jemi efikas me produkte dhe shërbime, dhe me aktivitete humanitare, shoqërore donatore të cilët janë pjesë nga projekti,si :

[check_list]
 • Ndihmë financiare mujore për disa familje që janë në rezik social dhe shëndetësor (ndihme të nivelit shumevjeçar)
 • Finansim dhe donacione për ndërtimin dhe rindërtimin të objektëve të ndryshme fetare (kisha,xhami,manastirë ).
 • Finansim dhe donacione për ndërtimin dhe rindërtimin të institucineve të arsimit dhe shëndetsisë (shkolla, ndertesa shendetsore dhe etj..) të cilët direkt janë përfshirë në infrasturukturën e shoqërise dhe zvillimit të saj.
 • Finansim dhe sponsorizim të manifestimeve të ndryshme kulturore dhe artistike.
 • Donacionet e pensionistëve për garat e tyre sportive.
 • Finansimin gjatë botimit të librave (profesorë, nxënës dhe individë).
 • Finansim në projekt dhe bashkëpunim me Fakultetin te Europës Juglidore (SEEU) në projektin për afrimin me kompanitë dhe studentët , dhe punesimi i tyre në të ardhmen.
 • Të përmendim që jemi aktiv dhe në sport, kështu që e kemi themeluar ekipin e futbollit “Renova” i cili do të ndeshet në ligën e parë në Republikën e Maqedonisë, kemi  trajnim dhe për fëmijët e vegjël,për ngritjen e nivelit të ndërgjegjjes dhe të shpirtit te shëndetshëm.

Filantropikisht jemi te shquar nga USAID ne bashkëpunim me CIR, nga  “Projekti për fuqëzim të popullsisë civile” . Plani për funksionimin për mbrojtjen të mjedisit jetësor është në përputhje me Rregullën LIgjore të R.M dhe afrimit me Standartet Europianë për mbrojtjen të mjedisit jetësor. Është e rëndësishme të përmendim që ndërgjegjja e lartë ekologjike te drejtuesve (udheheqësve) dhe i ekipit i të punësuarve reflektohet dhe në proceset e prodhimit me :

 
 • Përdorim të filtrave mbrojtës dhe pastrues për mbrojtjen e ajrit dhe të mjedisit jetësor.

 

 

 • Përodrim të makinerive bashkëkohore dhe të mjeteve të cilët nuk janë të rrezikshëm për mjedisin.

 

 • Ndërmarjes të aktiviteteve për gjelbërimin dhe rregullimin të mjedisit.

 

 • Rregullimin të ujrave atmosferike të rrethimit tonë.

 

 • Mjetet e trasportit te pajisura me EKO filtra.

 

 • Është vendosur” theksim” për kujdesin e të punsuarve( shëndetit të tyre,mjedisit i  sigurt të punës) në prodhimin për sigurim i përshtatshëm : uniformë pune, maska respiratore, dorashaka, kapele etj.

 

Për të gjitha aktivitetet te sipërpërmendura,gjithmonë dhe në kohë ishin të njoftuara të gjitha  mediumet publike dhe të shtypit. Si përfitim kemi shumë “ Çmime”, shpërblime, lavdërime, falenderime dhe promocion public të brendit tone “Renova” që përveç pëfitimit ekonomik i është kushtuar dhe zvillimit të shoqerisë globale. Si përfundim do të vërtetojme që “Renova” këtë baraspeshë sociale ekonomike e ka arritur në bazë të :

 
 • Kujdesit ndaj të punësuarve , si dhe ndaj popullsisë dhe respektimit të të drejtave të njeriut dhe standard pune në kornizën e kompanisë dhe jashtë saj.
 • Në përputhje dhe kërkesën e konsumatorëve ( kualitet I mirë, çmime të pranueshme (të volitshme), porositjes në kohë) dhe marrdhënie korekte me partnerët dhe konsumatorët.
 • Kujdesje të plotë ndaj shoqërise dhe jetës sociale të popullsisë.
 • Filantropi korporative (e përshkruar lart).
 • Kujdesje dhe mbrojtje të mjedisit jetësor.
 • Investime dhe hapje të vendeve të reja pune ,në drejtim të zvillimit të ekonomisë në shoqëri dhe më gjerë.
[/check_list]

“Renova” pa pushim tëarritjes të deritanishme,përcaktim për të ardhmen është,që në të ardhmen do të mundohemi akoma më shumë ti zgjerojmë aktivitet për përmirësimin dhe zvillimin te gjithe popullsisë dhe të jemi kompani përgjegjëse ndaj shoqërisë.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.